fabrika_asaicz

Ravanica d.o.o.

Fabrika konditorskih proizvoda

Matični broj: 07166419
PIB: 101370478
Tekući račun: 250-3170000015770-87

Adresa: Borivoja Velimanovića b.b., 35230 Ćuprija, Srbija

Telefon: +381 35/8471-312; +381 35/8477-513

Fax: +381 35/8471-319