O nama

Počeci i proizvodnja konditorskih proizvoda u Ćupriji sa tadašnjim statusom gradske pekare datira od 1958. godine, kada je i počela pionirska aktivnost na proizvodnji nekoliko vrsta tvrdih keksova i takozvanih medenih kolača. Ova proizvodnja se nastavila dalje i pogon se 1962. godine pripaja PIK-u Ćuprija na lokaciji današnje stare fabrike.
U toku 1977. godine, “Fabrika keksa i vafla Ćuprija”, u Ćupriji sa statusom OOUR-a konstituiše se u ROUR-a industriju šećera, keksa i vafla u Ćupriji.
U toku 1979. godine dolazi da novih statusnih promena, konstituiše se RO Fabrika keksa “Ravanica”-Ćuprija izdvajanjem OOUR-a fabrike keksa i vafla “Ravanica” Ćuprija iz sastava ROUR-a industrije šećera, keksa i vafla u Ćupriji. Iste godine sačinjen je Sporazum o međusobnim pravima i obavezama povodom izdvajanja. Osnovna delatnost Fabrike u tom periodu bila je proizvodnja keksa, kolača, konditorskih proizvoda, hleba i peciva.
U toku 1984. godine, RO Fabrika “Ravanica” vrši promenu osnovne delatnosti u proizodnju keksa, vafla, krekera, štapića i srodnih proizvoda, tada je i kupljena linija za proizvodnju-proizvoda BonŽita, čiji je proizvod i do današnjeg dana ostao kao jedinstven i prepoznatljiv u proizvodnji zdrave hrane.
Za vreme ekonomskih sankcija 1993 godine, preduzeće beleži ubrzan razvoj i postaje jedan od lidera na domaćem tržištu konditorskih proizvoda SR Jugoslavije, proširena je delatnost na proizvodnju hleba, peciva, bureka, krofni, pita i sličnih proizvoda.

O nama

Počeci i proizvodnja konditorskih proizvoda u Ćupriji sa tadašnjim statusom gradske pekare datira od 1958. godine, kada je i počela pionirska aktivnost na proizvodnji nekoliko vrsta tvrdih keksova i takozvanih medenih kolača. Ova proizvodnja se nastavila dalje i pogon se 1962. godine pripaja PIK-u Ćuprija na lokaciji današnje stare fabrike.
U toku 1977. godine, “Fabrika keksa i vafla Ćuprija”, u Ćupriji sa statusom OOUR-a konstituiše se u ROUR-a industriju šećera, keksa i vafla u Ćupriji.
U toku 1979. godine dolazi da novih statusnih promena, konstituiše se RO Fabrika keksa “Ravanica”-Ćuprija izdvajanjem OOUR-a fabrike keksa i vafla “Ravanica” Ćuprija iz sastava ROUR-a industrije šećera, keksa i vafla u Ćupriji. Iste godine sačinjen je Sporazum o međusobnim pravima i obavezama povodom izdvajanja. Osnovna delatnost Fabrike u tom periodu bila je proizvodnja keksa, kolača, konditorskih proizvoda, hleba i peciva.
U toku 1984. godine, RO Fabrika “Ravanica” vrši promenu osnovne delatnosti u proizodnju keksa, vafla, krekera, štapića i srodnih proizvoda, tada je i kupljena linija za proizvodnju-proizvoda BonŽita, čiji je proizvod i do današnjeg dana ostao kao jedinstven i prepoznatljiv u proizvodnji zdrave hrane.
Za vreme ekonomskih sankcija 1993 godine, preduzeće beleži ubrzan razvoj i postaje jedan od lidera na domaćem tržištu konditorskih proizvoda SR Jugoslavije, proširena je delatnost na proizvodnju hleba, peciva, bureka, krofni, pita i sličnih proizvoda.